هم تیک چیست؟
با سیستم مدیریت اطلاعات پروژه هم تیک و امکانات آن آشنا شویم
  • همه چیز در یک جا سازماندهی میشه
  • همه در یک صفحه قرار خواهند گرفت
  • پروژه ها سریعتر تموم میشن
  • دقیقا میدونید کجای کارید
  • وقتتون تو جلسه ها هدر نمیره

چطوری کار میکنه؟

3 |   بودجه و هزینه رو مشخص کنیم

2 |   سطوح دسترسی رو مشخص کنیم

1 |   پروژه هامونو تعریف کنیم

6 |   تو این گزارش فهمیدم هزینه هام اومده پایین

5 |   این داشبورد بهم میگه چطوری پیش رفتیم

4 |   حالا وقتشه شروع کنیم

چه امکاناتی داره؟

گفتمان ها

تعریف بودجه و هزینه

تقویم شمسی

تایم شیت

سطح بندی پروژه ها

نمای اسکرام

الگو

گزارشات و داشبورد