چگونه مدیران اجرایی از شبکه اجتماعی سازمانی سود می برند؟

سودآوری شبکه اجتماعی سازمانی

چگونه مدیران از شبکه اجتماعی سازمانی سود می برند؟

Walter Adamson

چالش اصلی یک مدیر اجرایی ترکیب تنوع و نقصهای اعضای تیم اش به صورت گروهی است که می خواهند هر روز با هم کار کنند و نتایجی را برای سازمان به دست آورند. با توجه به شناخت کمی که مدیران از چگونگی کمک این شبکه ها به سازمان دارند، هنوز هم برای بسیاری از مدیران مفهوم وجودی شبکه اجتماعی سازمانی در داخل سازمان یک مسئله آزار دهنده است. حقیقت این است که شبکه های اجتماعی سازمانی برای این ایجاد و پیاده سازی شده اند که همراستا سازی کارکنان با ارزش های اصلی و باورهای سازمان را تسهیل کنند. این کار باعث می شود که کارمندان برای کار کردن هدف داشته باشند و همچنین دلیلی برای تولید نتایجی از جانب سازمان داشته باشند. یک شبکه اجتماعی سازمانی می تواند باعث تسهیل همراستاسازی کارکنان با اهداف کلیدی سازمان و استراتژی آن شود. این کار باعث موثرتر و کارآمدتر شدن خروجی تیم می شود.

مقالات این سایت با زحمت زیادی گردآوری و ترجمه می شوند. لطفا شرعا، اخلاقا و قانونا خود را متعهد بدانید که بدون ذکر منبع از آنها استفاده نکنید.
ارادتمند
محسن روح الامین

چه چیزی کارکنان را برمی انگیزد؟

باورهای اصلی شرکت Deloitte و بررسی فرهنگ آن نشان داد که تنها چند شرکت استثنایی  وجود دارند که فرهنگی را ایجاد می‌کنند و از آن نگه داری می‌کنند تا منجر به مشارکت کارکنان و انگیزه ی بیشتر آن ها شود. کارکنان، اجزای غیرقابل لمس مانند مکالمات عادی و بی ریا (50 درصد)، به رسمیت شناختن کارکنان (49 درصد) و دسترسی به توسعه مدیریت و رهبری (47 درصد) را به عنوان بالاترین ویژگی ها رتبه بندی کرده اند. یک شبکه اجتماعی سازمانی می تواند طراحی شود تا بطور خاص هر یک از این اجزا را پشتیبانی کند و بنابراین سرعت مشارکت را افزایش داده و انگیزه را بیشتر کند.

برای ایجاد مشارکت بهتر کارکنان، مدیران نیاز دارند مکالمه بهتری با کارکنان خود داشته باشند. این مکالمه شامل رهبران در تمامی سطوح، شامل مدیران و  تیم آن ها است. این بدان معنی نیست که  همه مکالمات باید از طریق مدیران انجام شود، هنوز هم  در بسیاری از سازمان ها مدیر یک مجرای ارتباطی است که فیلترهای غیرضروری ایجاد می کند. یک شبکه اجتماعی سازمانی، مدیران را از این کار آزاد می کند و دیالوگ های شفاف را امکان پذیر می کند که فراتر از سلسله مراتب سازمان است.

طرز فکر جدید مدیر، ارتباطات باز را در بر می گیرد.

می دانیم که اقتصاد امروزی، اتصال بین مدیران با کارمندان ارزش آفرین است. این امر چندین چالش اساسی برای مدیران به همراه دارد:

 1. اول اینکه آیا مدیر می خواهد بیشتر وقتش را صرف مدیریت ارزش آفرینی کند؟ بجای اینکه بیشتر به مدیرت انجام کارها و تحویل آن بپردازد؟
 2. دوم اینکه چگونه یک مدیر می تواند تبدیل به ضعیف ترین لینک و گلوگاه در ارتباطاتی شود که تیمش از آن ارتباطات برای ایجاد تعامل در سراسر سازمان استفاده می کنند تا به بهترین شکل عمل کنند.

جواب راحت است. مدیران نیاز دارند که با یک طرز فکر جدید منطبق شوند و به ابزارهایی جدید نیاز دارند. آنها ذهنی نیاز دارند که این اعتقاد را داشته باشد که با کمک به اعضای تیم شان ترویج  و پرورش ارتباط با تمام  سازمان، می توانند ارزشمند تر شوند. حرکت از سمت تهدید ارتباط کارکنان به سمت فرصت. آنها باید ترغیب شوند تا ارتباطات تیم خود و پروفایل شخصی آن را به عنوان دارایی‌های حیاتی غیرقابل لمس سازمان (و مشتریانش) ببینند. آنها باید باورهای خود نسبت به زندگی، افراد، انگیزه و اعتماد را در نظر بگیرند.

در واقع مدیران باید کارکنان را توانمند کرده و آنها را پرورش دهند در غیر این صورت از ارتباطات و تعاملات خارج می شوند. اگر سازمان ها با طرز فکر دستوری و کنترلی کار کنند، با یک چالش بزرگ مواجه هستند. اغلب گزارش می شود که مدیران میانی بزرگترین مانع انطباق با شبکه اجتماعی سازمانی هستند در نتیجه در بسیاری از سازمان ها اشک پرسنل و دست اندرکاران فناوری اطلاعات در می‌آید.

موفق ترین مدیران آن هایی هستند که متمرکز، مثبت و قابل اعتمادند و همچنین کسانی که باور دارند تیم شان نیاز دارد آنقدری قوی شود تا بهترین کاری را که می توانند انجام دهند.

شبکه های اجتماعی سازمانی مدیران را قدرتمند می کند.

ابزاری که مدیران را برای تغییرات توانمند می کند شبکه اجتماعی سازمانی است. هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. یک شبکه اجتماعی سازمانی به مدیران  با روش های متفاوتی کمک می کند. برای مثال:

 • با پیوستن تیم ها با ماموریت سازمانشان
 • با کمک به افراد برای اینکه متوجه شوند کارشان چگونه به فرهنگ بزرگتر کمک می کند.
 • با روشن کردن اینکه مدیران ارشد اجرایی چه شخصیتی دارند. احتمالا افراد می دانند که مدیرشان چه کسی است!
 • با روشن کردن هدف، ثبات در اقدام و تعهد مشترک
 • با نشان دادن اینکه به کارمندان اعتماد می شود
 • با تولید ایده ها و بهبودهای مدام از طرف تیم هایشان
 • این امکان را فراهم می کند تا کارکنان ببینید چگونه به کمکهایشان احترام گذاشته می شود.
 • با دادن بازخورد به آنها هر وقت که بخواهند و نیاز داشته باشند.

در کل شبکه اجتماعی سازمانی مدیران را توانمند می کند تا تیم خود را در برابر اهداف مشترک ترغیب کنند و  آن ها را ترغیب به انجام آن کنند زیرا آن ها خودشان می خواهند این کار را انجام دهند.

شاید شما فکر کنید که برای دستیابی به این نتایج نیازی به داشتن شبکه اجتماعی سازمانی نیست. شما راست می گویید. سازمان های استثنایی هستند که این کار را بدون شبکه اجتماعی سازمانی انجام داده اند. ولی احتمال آن کم است که شما از این شرکت های استثنایی باشید. یعنی یکی از آن 1 درصد. در این حالت شما به تمام کمک‌هایی که می توانید دریافت کنید نیاز خواهید داشت.

 چگونه مدیران می توانند به موفقیت شبکه های اجتماعی سازمانی کمک کنند؟

یک شبکه اجتماعی سازمانی به تنهایی نمی تواند کاری را انجام دهد، زیرا فقط یک فراهم کننده است. در حقیقت 80 درصد از پیاده سازی های شبک های اجتماعی سازمانی اهداف خود را برآورده نمی کنند. اما با تحلیل، استراتژی، طرح ها و پیاده سازی های درست می توانید موفق شوید و به تیم تان کمک کنید تا در کار خود مشارکت کنند و شرکت شما هم بتواند ارزش هایی که باید ایجاد می کرده را ایجاد نماید. در این جا عملیاتی وجود دارند که می توانید برای موفق شدن پیاده سازی شبکه های اجتماعی سازمانی انجام بدهید:

 • در بر داشتن شفافیت و صداقت که پیاده سازی موفق را امکان پذیر می کند.
 • همتایان و سرپرستان خود را تشویق کنید تا به صورت فعال مشارکت کنند
 • مطمئن شوید که شبکه اجتماعی سازمانی انتخاب شده، می تواند با جریان کاری اصلی و فرآیند های تیم شما یکپارچه شوند و آنها را پشتیبانی کنند.
 • ترغیب تیم تان برای استفاده از سیستم برای دسترسی به افراد و دانش در سراسر سازمان.
 • مشارکت در گروهای غیر کاری و بحث ها تا بتوانید انجام ارتباط را در تمامی امور تشویق کنید.
 • جواب دادن به مکالمات مرتبط به صورت شفاف و به موقع – نیاز نیست که مدت زمان زیادی را صرف کنید.
 • گروه را با مثال ها هدایت کنید و آن را تشویق کنید تا رفتارهای ضعیف را نظارت کنند وخودشان بر روی آن کنترل داشته داشته باشند.

وقتی که ریشه موفقیت در پیاده سازی شبکه اجتماعی سازمانی، قدرت استراتژی و برنامه ریزی دقیق باشد گام های تاکتیکی بالا به سیستم کمک می کنند تا بخشی از چگونگی انجام کار باشد. وقتی  که سیستم بخشی از چگونگی انجام کار شود، مدیران یک توانمند کننده ی قدرتمند درباره اینکه کارشان چگونه باید کارامدتر و موثر تر انجام شود، خواهند داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *