خبر / حضور همسو در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

فناوران سپهر ماهان، تنها ارائه کننده نرم افزار هایی در کلاس جهانی برای ایجاد راهکار شبکه تعاملی و همکاری مشارکتی است. به منظور معرفی و آشنایی شرکت های سرمایه گذاری، سهامی عام و بانک های کشور با فعالیت های شرکت فناوران سپهر ماهان در حوزه فاینکس، این شرکت قصد دارد با محصول جدید خود که به نام همسو تهیه گردیده است در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه شرکت کند.

ادامه مطلب …