مطالب توسط مدیر سیستم

کار گروهی، محرک تعالی تجربه مشتری

همکاری اجتماعی سازمانی: کار گروهی، محرک تعالی تجربه مشتری همکاری اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی چشم اندازه کسب و کار را به صورت اساسی دگرگون کرده‌اند. همان طور که در مطالعات «آبردین» در آگوست سال 2013 با عنوان “مراقبت از مشتری اجتماعی: رازهایی برای ایجاد استراتژی برنده” عنوان شده است، تنها 12 درصد از شرکت ها […]

راهکار شبکه اجتماعی همسو

دستیابی به عملکرد بالا  با اتصال همکاران در سراسر شرکت افراد، مزیت رقابتی شرکت هستند و تلاش سپهر ماهان برای ارتباط افراد به طور اثربخش است. برای کمک به دستیابی به این هدف، سپهر ماهان سامانه همسو را ساخته است. یک محیط آنلاین، این امکان را برای به اشتراک گذاشتن مهارت ها، علایق و فعالیت […]