مطالب توسط آستیاژ تاجیک

چه فرآیند هایی در فازهای یک پروژه اجرایی می شوند؟

برای هر پروژه ای فاز های مختلفی تعریف می شوند. فاز های پروژه، شامل فرایندهای کلیدی است که معمولا در همه فازها اجرا می شوند، عبارتند از: مدیریت فاز برنامه ریزی کنترل پروژه مدیریت تیم ارتباطات تدارکات یکپارچگی (ادغام)   مدیریت فاز در اینجا، به طور کامل شرایط برای تکمیل هر فاز و برای شروع […]

فاز های کلیدی طراحی و مدیریت پروژه کدام اند؟_قسمت دوم

در مقاله اول به معرفی فازهای پروژه و تشریح فاز های استراتژی پروژه و آماده سازی پرداختیم در این مقاله سعی می کنیم سایر فاز های یک پروژه را تشریح کنیم: طراحی: در این مرحله کار خود را با ایجاد نتایج تحقق یافته پروژه شروع می کنیم، استراتژی پروژه، مورد کسب و کار و سند […]

فاز های اصلی طراحی و مدیریت پروژه کدام اند؟_قسمت اول

فرآیند پروژه (Project phases) و بخش بندی مراحل پروژه : مدیران پروژه تعاریف گوناگونی از مدیریت پروژه دارند و تمایل به استفاده از اصطلاحات کمی متفاوت دارند. این متخصصان معمولا دو ویژگی کلیدی را در مدیریت پروژه ها مورد بررسی قرار می دهند: پروژه ها در مراحل (فاز ها) مختلف تعریف و تحویل می شوند. […]

تعریفی از مدیریت پروژه

تصمیم داریم یکسری مقالات کاربردی ارائه بدیم . خب اگه با تعاریف و اصطلاحات شروع کنیم قطعا برای دانشجویان هم مفید خواهد بود. این هفته در مورد پروژه و مدیریت آن و ابزارهایی که کمک می کند تا انحراف از معیار پروژه ها رو در بیاریم صحبت می کنیم. پس با تعریف مدیریت پروژه شروع […]