رنگ بولتن اخبار

سیستم بولتن اخبار مبتنی بر شبکه اجتماعی

سیستم بولتن اخبار مبتنی بر شبکه اجتماعی

اولین نفری باشید که خبر دارید

دموی سیستم بولتن اخباردموی سیستم بولتن اخبار

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سهامی عام و بانک‌ها هر روزه در بمباران خبرهای گوناگون از جمله روابط سیاسی و اقتصادی کشورها؛ نرخ‌های جهانی محصولات، قیمت ارز و … قرار دارند. تصمیم‌گیری برای سازمان‌ها در چنین شرایطی بسیار سخت خواهد‌بود. مهم‌ترین دغدغه سازمان‌ها در این شرایط میزان تأثیر این اخبار در روند آتی سرمایه‌گذاری‌ها و پیش‌بینی آینده کسب و کارها است.

اما شناسایی، امتیازدهی و تشخیص اخبار نیاز به تعداد نظرات و تخصص‌هایی به وسعت کل سازمان دارد. همسو ابزاری است برای اطلاع‌رسانی با علایق مشترک، که درباره گزارش‌ها و اخبار مرتبط با یک موضوع می‌باشد. این خبرها می‌تواند از منابع مختلفی از جمله وب‌سایت‌ها، منابع اطلاع‌رسانی موثق و حتی شنیده‌های افراد (غیر موثق) باشد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سهامی عام و بانک‌ها هر روزه در بمباران خبرهای گوناگون از جمله روابط سیاسی و اقتصادی کشورها؛ نرخ‌های جهانی محصولات، قیمت ارز و … قرار دارند. تصمیم‌گیری برای سازمان‌ها در چنین شرایطی بسیار سخت خواهد‌بود. مهم‌ترین دغدغه سازمان‌ها در این شرایط میزان تأثیر این اخبار در روند آتی سرمایه‌گذاری‌ها و پیش‌بینی آینده کسب و کارها است.

اما شناسایی، امتیازدهی و تشخیص اخبار نیاز به تعداد نظرات و تخصص‌هایی به وسعت کل سازمان دارد. همسو ابزاری است برای اطلاع‌رسانی با علایق مشترک، که درباره گزارش‌ها و اخبار مرتبط با یک موضوع می‌باشد. این خبرها می‌تواند از منابع مختلفی از جمله وب‌سایت‌ها، منابع اطلاع‌رسانی موثق و حتی شنیده‌های افراد (غیر موثق) باشد.

آشنایی با بولتن اخبار

همسو در کنار ایجاد بستری به‌روز و قابل اعتماد برای تعامل متخصصین سازمان‌ها، پلتفرمی را ارائه می‌دهد که مدیران اخبار مهم را در لابلای حجم کارها از دست ندهند و همچنین وقت کمتری را برای به دست آوردن اخبار مهم بگذراند. در این راستا وزن‌دهی لایک‌ها به خبرها و اطلاعات توسط افراد با تخصص‌های متفاوت، درون و برون سازمان باعث ایجاد سیگنال مناسب برای تصمیم‌گیری مدیران عالی کسب و کارها می‌شود.

آشنایی با بولتن اخبار

همسو در کنار ایجاد بستری به‌روز و قابل اعتماد برای تعامل متخصصین سازمان‌ها، پلتفرمی را ارائه می‌دهد که مدیران اخبار مهم را در لابلای حجم کارها از دست ندهند و همچنین وقت کمتری را برای به دست آوردن اخبار مهم بگذراند. در این راستا وزن‌دهی لایک‌ها به خبرها و اطلاعات توسط افراد با تخصص‌های متفاوت، درون و برون سازمان باعث ایجاد سیگنال مناسب برای تصمیم‌گیری مدیران عالی کسب و کارها می‌شود.

آشنایی با بولتن اخبار

همسو در کنار ایجاد بستری به‌روز و قابل اعتماد برای تعامل متخصصین سازمان‌ها، پلتفرمی را ارائه می‌دهد که مدیران اخبار مهم را در لابلای حجم کارها از دست ندهند و همچنین وقت کمتری را برای به دست آوردن اخبار مهم بگذراند. در این راستا وزن‌دهی لایک‌ها به خبرها و اطلاعات توسط افراد با تخصص‌های متفاوت، درون و برون سازمان باعث ایجاد سیگنال مناسب برای تصمیم‌گیری مدیران عالی کسب و کارها می‌شود.

ویژگی‌های بولتن اخبار

امکان ایجاد خبر توسط مدیر و اعضاء گروه

علاوه بر خبرهایی که از منابع موثق مانند وبسایت ها و خبرنامه ها در نرم افزار قرار می گیرد، با توجه به نوع دسترسی هایی که برای کاربران مختلف تعریف می شود آن ها می توانند در گروه هایی که عضو هستند خبرهایی را که از سایر منابع بدست آورده اند اضافه کنند.
بولتن اخبار - امکان ایجاد خبر توسط مدیر و اعضاء گروه

امکان ایجاد خبر توسط مدیر و اعضاء گروه

بولتن اخبار - امکان ایجاد خبر توسط مدیر و اعضاء گروه
علاوه بر خبرهایی که از منابع موثق مانند وبسایت ها و خبرنامه ها در نرم افزار قرار می گیرد، با توجه به نوع دسترسی هایی که برای کاربران مختلف تعریف می شود آن ها می توانند در گروه هایی که عضو هستند خبرهایی را که از سایر منابع بدست آورده اند اضافه کنند.
امکان ایجاد خبر توسط مدیر و اعضاء گروه
بولتن اخبار - امکان ایجاد خبر توسط مدیر و اعضاء گروه
علاوه بر خبرهایی که از منابع موثق مانند وبسایت ها و خبرنامه ها در نرم افزار قرار می گیرد، با توجه به نوع دسترسی هایی که برای کاربران مختلف تعریف می شود آن ها می توانند در گروه هایی که عضو هستند خبرهایی را که از سایر منابع بدست آورده اند اضافه کنند.
بولتن اخبار - امکان امتیازدهی به خبرهای دیگران

امکان امتیازدهی به خبرهای دیگران

این ویژگی امکان هم افزایی و همفکری آنلاین میان اعضای گروه ها را در فعالیت های تخصصی و اجتماعی کاربران فراهم می کند. اما مزیت آن به همین جا ختم نمی شود و می تواند به عنوان عامل مهمی در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.

امکان امتیازدهی به خبرهای دیگران

این ویژگی امکان هم افزایی و همفکری آنلاین میان اعضای گروه ها را در فعالیت های تخصصی و اجتماعی کاربران فراهم می کند. اما مزیت آن به همین جا ختم نمی شود و می تواند به عنوان عامل مهمی در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.
بولتن اخبار - امکان امتیازدهی به خبرهای دیگران

امکان امتیازدهی به خبرهای دیگران

بولتن اخبار - امکان امتیازدهی به خبرهای دیگران
این ویژگی امکان هم افزایی و همفکری آنلاین میان اعضای گروه ها را در فعالیت های تخصصی و اجتماعی کاربران فراهم می کند. اما مزیت آن به همین جا ختم نمی شود و می تواند به عنوان عامل مهمی در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.

امکان مشاهده تمامی خبرهای گروه توسط اعضاء

افراد زمانی می توانند نظرات کارشناسی شده را در موضوع خاصی بیان کنند که به همه اخبار و نظراتی که سایر صاحب نظران بیان کرده اند دسترسی داشته باشند.
یک شبکه اجتماعی (گروه سازمانی) این مزیت را برای کارشناسان سازمان فراهم می کند تا از نظرات همکاران خود  و اخبار مرتبط با سرمایه گذاری ها و …. آگاهی یابند.
بولتن اخبار - امکان مشاهده تمامی خبرهای گروه توسط اعضاء

امکان مشاهده تمامی خبرهای گروه توسط اعضاء

بولتن اخبار - امکان مشاهده تمامی خبرهای گروه توسط اعضاء
افراد زمانی می توانند نظرات کارشناسی شده را در موضوع خاصی بیان کنند که به همه اخبار و نظراتی که سایر صاحب نظران بیان کرده اند دسترسی داشته باشند.
یک شبکه اجتماعی (گروه سازمانی) این مزیت را برای کارشناسان سازمان فراهم می کند تا از نظرات همکاران خود  و اخبار مرتبط با سرمایه گذاری ها و …. آگاهی یابند.
امکان مشاهده تمامی خبرهای گروه توسط اعضاء
بولتن اخبار - امکان مشاهده تمامی خبرهای گروه توسط اعضاء
افراد زمانی می توانند نظرات کارشناسی شده را در موضوع خاصی بیان کنند که به همه اخبار و نظراتی که سایر صاحب نظران بیان کرده اند دسترسی داشته باشند.
یک شبکه اجتماعی (گروه سازمانی) این مزیت را برای کارشناسان سازمان فراهم می کند تا از نظرات همکاران خود  و اخبار مرتبط با سرمایه گذاری ها و …. آگاهی یابند.

نمایش اخبار مهم در حداقل زمان برای مدیران

نمایش اخبار مهم در حداقل زمان برای مدیران

بولتن اخبار - برچسب گذاری اخبار، قابلیت فیلترینگ اخبار تکراری

برچسب گذاری اخبار، قابلیت فیلترینگ اخبار تکراری

مشکلی که عموما بعد از تولید محتوا در هر زمینه و بستری به وجود می آید؛ قابلیت جستجو در محتوا های گذشته است.
نرم افزار همسو با فراهم آوردن امکان برچسب گذاری اخبار، راه را برای جستجو و فیلتر کردن اخبار هنگامی که نیازمند بازیابی خبرهای خاصی هستیم؛ باز می گذارد.

برچسب گذاری اخبار، قابلیت فیلترینگ اخبار تکراری

مشکلی که عموما بعد از تولید محتوا در هر زمینه و بستری به وجود می آید؛ قابلیت جستجو در محتوا های گذشته است.
نرم افزار همسو با فراهم آوردن امکان برچسب گذاری اخبار، راه را برای جستجو و فیلتر کردن اخبار هنگامی که نیازمند بازیابی خبرهای خاصی هستیم؛ باز می گذارد.
بولتن اخبار - برچسب گذاری اخبار، قابلیت فیلترینگ اخبار تکراری
برچسب گذاری اخبار، قابلیت فیلترینگ اخبار تکراری
بولتن اخبار - برچسب گذاری اخبار، قابلیت فیلترینگ اخبار تکراری
مشکلی که عموما بعد از تولید محتوا در هر زمینه و بستری به وجود می آید؛ قابلیت جستجو در محتوا های گذشته است.
نرم افزار همسو با فراهم آوردن امکان برچسب گذاری اخبار، راه را برای جستجو و فیلتر کردن اخبار هنگامی که نیازمند بازیابی خبرهای خاصی هستیم؛ باز می گذارد.

امکان مشخص نمودن تخصص افراد

رای و امتیاز افراد به اخبار برحسب تخصص، دانش و تجربیات آن ها وزن متفاوتی دارد.
در سیستم، تخصص افراد مشخص شده تا امتیازشان به اخبار بر اساس تخصص شان وزن بگیرد.
بولتن اخبار - امکان مشخص نمودن تخصص افراد

امکان مشخص نمودن تخصص افراد

بولتن اخبار - امکان مشخص نمودن تخصص افراد
رای و امتیاز افراد به اخبار برحسب تخصص، دانش و تجربیات آن ها وزن متفاوتی دارد.
در سیستم، تخصص افراد مشخص شده تا امتیازشان به اخبار بر اساس تخصص شان وزن بگیرد.
امکان مشخص نمودن تخصص افراد
بولتن اخبار - امکان مشخص نمودن تخصص افراد
رای و امتیاز افراد به اخبار برحسب تخصص، دانش و تجربیات آن ها وزن متفاوتی دارد.
در سیستم، تخصص افراد مشخص شده تا امتیازشان به اخبار بر اساس تخصص شان وزن بگیرد.
بولتن اخبار - امکان درج نظر روی نظرات دیگران

امکان درج نظر روی نظرات دیگران

بحث و گفتگو پیرامون یک موضوع خاص همواره می تواند به بهبود تصمیم گیری سازمان کمک کند. افراد می توانند نظرات خود را در مورد نظر دیگران بیان کنند و ممکن است از دل این گفتگوها تصمیمات بدست آید که با آنچه در ابتدا پیش بینی می شد کاملا متفاوت باشد.

امکان درج نظر روی نظرات دیگران

بحث و گفتگو پیرامون یک موضوع خاص همواره می تواند به بهبود تصمیم گیری سازمان کمک کند. افراد می توانند نظرات خود را در مورد نظر دیگران بیان کنند و ممکن است از دل این گفتگوها تصمیمات بدست آید که با آنچه در ابتدا پیش بینی می شد کاملا متفاوت باشد.
بولتن اخبار - امکان درج نظر روی نظرات دیگران
امکان درج نظر روی نظرات دیگران
بولتن اخبار - امکان درج نظر روی نظرات دیگران
بحث و گفتگو پیرامون یک موضوع خاص همواره می تواند به بهبود تصمیم گیری سازمان کمک کند. افراد می توانند نظرات خود را در مورد نظر دیگران بیان کنند و ممکن است از دل این گفتگوها تصمیمات بدست آید که با آنچه در ابتدا پیش بینی می شد کاملا متفاوت باشد.

شناسایی، امتیازدهی و تشخیص اخبار نیاز به تعداد نفرات و تخصص‌هایی به وسعت کل سازمان دارد.

شناسایی، امتیازدهی و تشخیص اخبار نیاز به تعداد نفرات و تخصص‌هایی به وسعت کل سازمان دارد.

دیگر محصولات ـهمسو

دموی شبکه اجتماعی سازمانی همسو

شبکه اجتماعی سازمانی

 • پیام رسان داخلی سازمان
 • مدیریت فایل ها و اسناد
 • راحت شدن امکان پیشنهادات
 • امکان ارزیابی عملکرد کارمندان

بیشتر بدانید
دریافت برنامه

دموی سیستم مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

 • مشخص کردن زمان بندی پروژه ها
 • پیش بینی و مدیریت منابع لازم هر پروژه
 • کمک به بایگانی فایل ها
 • تعریف و دسته بندی کارها
 • تخصیص کار به هر یک از اعضای تیم توسط سرپرست
دموی سیستم مدیریت جلسات

مدیریت جلسات و پیگیری دستورات

 • تعریف جلسه و دعوت از افراد حاضر در جلسه
 • مشخص کردن دستورالعمل های جلسه
 • تخصیص مصوبات جلسه به افراد مجری آن ها
 • پیگیری اجرای مصوبات توسط ناظر مشخص شده

دیگر محصولات ـهمسو

دموی شبکه اجتماعی سازمانی همسو

شبکه اجتماعی سازمانی

 • پیام رسان داخلی سازمان
 • مدیریت فایل ها و اسناد
 • راحت شدن امکان پیشنهادات
 • امکان ارزیابی عملکرد کارمندان

بیشتر بدانید
دریافت برنامه

دموی سیستم مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

 • مشخص کردن زمان بندی پروژه ها
 • پیش بینی و مدیریت منابع لازم هر پروژه
 • کمک به بایگانی فایل ها
 • تعریف و دسته بندی کارها
 • تخصیص کار به هر یک از اعضای تیم توسط سرپرست
دموی سیستم مدیریت جلسات

مدیریت جلسات و پیگیری دستورات

 • تعریف جلسه و دعوت از افراد حاضر در جلسه
 • مشخص کردن دستورالعمل های جلسه
 • تخصیص مصوبات جلسه به افراد مجری آن ها
 • پیگیری اجرای مصوبات توسط ناظر مشخص شده

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (5000;/tmp/php_session/) in Unknown on line 0