رنگ سیستم مدیریت جلسات و پیگیری دستورات

سیستم مدیریت جلسات و پیگیری دستورات

سیستم مدیریت جلسات و پیگیری دستورات

تقویم زمانی | کاهش جلسات حضوری و غیر حضوری | ثبت ثوابق و تخصیص‌های جلسات

دموی سیستم مدیریت جلساتدموی سیستم مدیریت جلسات

با استفاده از سیستم مدیریت جلسات، شما می‌توانید از مزیت مؤثر زمان و جلسات برخوردار شوید. این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبطی با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جسلیات و پیگیری دستورات و مصوبات آنرا امکان‌پذیر می‌سازد. سیستم مدیریت جلسات و پیگیری دستورات همسو، ابزاری مؤثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان است.

با استفاده از سیستم مدیریت جلسات، شما می‌توانید از مزیت مؤثر زمان و جلسات برخوردار شوید. این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبطی با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جسلیات و پیگیری دستورات و مصوبات آنرا امکان‌پذیر می‌سازد. سیستم مدیریت جلسات و پیگیری دستورات همسو، ابزاری مؤثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان است.

مزایای سیستم مدیریت جلسات همسو

 • سیستماتیک نمودن فرآیندهای جلسات از مرحله تشکیل تا گزارش اجرای مصوبات

 • مدیریت اقدامات، تهیه دستورا جلسه و صورت جلسه

 • ارسال دعوت‌نامه و امکان پاسخ به دعوت

 • تضمین امنیت اطلاعات و مصوبات

 • امکان تخصیص هر مصوبه به یک یا چند نفر

 • امکان تعیین زمان سررسید برای هر تخصیص

 • امکان تعیین فرد پیگیری کننده برای هر تخصیص امکان

 • امکان ارسال اطلاعیه(notification) به مسئول اجرای هر مصوبه روی موبایل

 • امکان دریافت گزارش از وضعیت وظایف هر نفر

 • گزارش آماری و نموداری از وضعیت جلسات

 • گزارش‌های آماری و نموداری از وضعیت اجرای مصوبات

 • تحلیل موضوعی و آماری مصوبات و شناسایی گلوگاه‌های اجرایی سازمان

مزایای سیستم مدیریت جلسات همسو

 • سیستماتیک نمودن فرآیندهای جلسات از مرحله تشکیل تا گزارش اجرای مصوبات

 • مدیریت اقدامات، تهیه دستورا جلسه و صورت جلسه

 • ارسال دعوت‌نامه و امکان پاسخ به دعوت

 • تضمین امنیت اطلاعات و مصوبات

 • امکان تخصیص هر مصوبه به یک یا چند نفر

 • امکان تعیین زمان سررسید برای هر تخصیص

 • امکان تعیین فرد پیگیری کننده برای هر تخصیص امکان

 • امکان ارسال اطلاعیه(notification) به مسئول اجرای هر مصوبه روی موبایل

 • امکان دریافت گزارش از وضعیت وظایف هر نفر

 • گزارش آماری و نموداری از وضعیت جلسات

 • گزارش‌های آماری و نموداری از وضعیت اجرای مصوبات

 • تحلیل موضوعی و آماری مصوبات و شناسایی گلوگاه‌های اجرایی سازمان

ویژگی‌های سیستم مدیریت جلسات

داشبورد و گزارشات

 • نمودار‪ تعداد‪ جلسات و ‪مصوبات ‪آن‌ها بر اساس واحد تشکیل‌دهنده جلسه و بازه زمانی تعریف‌شده
 • ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از تمامی مراحل اجرای جلسات
 • ‫گزارش آخرین وضعیت ‪مصوبات
 • نمودار مصوبات انجام نشده در یک نگاه با توجه به اولویت‌های انجام کار
 • وضعیت فعالیت‌های واگذار شده به فرد
 • امکان فیلتر لیست جلسات بر اساس زمان و موضوع
 • امکان دسته‌بندی جلسات و فیلتر کردن جلسات بر اساس دسته‌بندی
 • شناسایی گلوگاه‌های اولین سازمان
 • تحلیل همسویی جلسات با اهداف کلان سازمانی
 • تحلیل نتیجه‌گرایی جلسات در واحدهای سازمان
 • امکان دریافت گزارش از وضعیت وظایف هر نفر

داشبورد و گزارشات

 • نمودار‪ تعداد‪ جلسات و ‪مصوبات ‪آن‌ها بر اساس واحد تشکیل‌دهنده جلسه و بازه زمانی تعریف‌شده
 • ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از تمامی مراحل اجرای جلسات
 • ‫گزارش آخرین وضعیت ‪مصوبات
 • نمودار مصوبات انجام نشده در یک نگاه با توجه به اولویت‌های انجام کار
 • وضعیت فعالیت‌های واگذار شده به فرد
 • امکان فیلتر لیست جلسات بر اساس زمان و موضوع
 • امکان دسته‌بندی جلسات و فیلتر کردن جلسات بر اساس دسته‌بندی
 • شناسایی گلوگاه‌های اولین سازمان
 • تحلیل همسویی جلسات با اهداف کلان سازمانی
 • تحلیل نتیجه‌گرایی جلسات در واحدهای سازمان
 • امکان دریافت گزارش از وضعیت وظایف هر نفر
داشبورد و گزارشات
 • نمودار‪ تعداد‪ جلسات و ‪مصوبات ‪آن‌ها بر اساس واحد تشکیل‌دهنده جلسه و بازه زمانی تعریف‌شده
 • ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از تمامی مراحل اجرای جلسات
 • ‫گزارش آخرین وضعیت ‪مصوبات
 • نمودار مصوبات انجام نشده در یک نگاه با توجه به اولویت‌های انجام کار
 • وضعیت فعالیت‌های واگذار شده به فرد
 • امکان فیلتر لیست جلسات بر اساس زمان و موضوع
 • امکان دسته‌بندی جلسات و فیلتر کردن جلسات بر اساس دسته‌بندی
 • شناسایی گلوگاه‌های اولین سازمان
 • تحلیل همسویی جلسات با اهداف کلان سازمانی
 • تحلیل نتیجه‌گرایی جلسات در واحدهای سازمان
 • امکان دریافت گزارش از وضعیت وظایف هر نفر

تشکیل جلسه

 • امکان تقسیم‌بندی موضوع و هدف جلسات
 • امکان تقسیم‌بندی واحدهای سازمان و جداسازی قرار ملاقات‌های مربوط به هر بخش از سازمان
 • امکان تعریف جلسات و قرارهای تکرار شدنی با شرایط انعطاف‌پذیر
 • تعريف دستور جلسه
 • تعریف رئیس، دبیر، منشی و دیگر اعضای جلسه
 • امکان نمایش جلسات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه

تشکیل جلسه

 • امکان تقسیم‌بندی موضوع و هدف جلسات
 • امکان تقسیم‌بندی واحدهای سازمان و جداسازی قرار ملاقات‌های مربوط به هر بخش از سازمان
 • امکان تعریف جلسات و قرارهای تکرار شدنی با شرایط انعطاف‌پذیر
 • تعريف دستور جلسه
 • تعریف رئیس، دبیر، منشی و دیگر اعضای جلسه
 • امکان نمایش جلسات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
تشکیل جلسه
 • امکان تقسیم‌بندی موضوع و هدف جلسات
 • امکان تقسیم‌بندی واحدهای سازمان و جداسازی قرار ملاقات‌های مربوط به هر بخش از سازمان
 • امکان تعریف جلسات و قرارهای تکرار شدنی با شرایط انعطاف‌پذیر
 • تعريف دستور جلسه
 • تعریف رئیس، دبیر، منشی و دیگر اعضای جلسه
 • امکان نمایش جلسات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه

تصمیم‌گیری مهم است و انجام آن بسیار مهم‌تر

تصمیم‌گیری مهم است و انجام آن بسیار مهم‌تر

تصمیم‌گیری مهم است و انجام آن بسیار مهم‌تر

دعوت به جلسه

 • امکان یادآوری تاریخ قرار ملاقات و دستور جلسه به دعوت‌شدگان از طریق نوتیفیکیشن
 • قابلیت تنظیم قرار ملاقات مخاطبین (مشتریان و دیگر افراد)
 • امکان لغو قرار ملاقات و اطلاع‌رسانی به اعضای جلسه به صورت خودکار
 • ثبت وضعیت حضور‌ اعضاء در جلسات
 • ‫استفاده از سیستم پیام‌رسان جهت یادآوری قرارها و جلسات هر فرد
 • تهیۀ گزارش از حاضران و غایبان جلسه‌ها

دعوت به جلسه

 • امکان یادآوری تاریخ قرار ملاقات و دستور جلسه به دعوت‌شدگان از طریق نوتیفیکیشن
 • قابلیت تنظیم قرار ملاقات مخاطبین (مشتریان و دیگر افراد)
 • امکان لغو قرار ملاقات و اطلاع‌رسانی به اعضای جلسه به صورت خودکار
 • ثبت وضعیت حضور‌ اعضاء در جلسات
 • ‫استفاده از سیستم پیام‌رسان جهت یادآوری قرارها و جلسات هر فرد
 • تهیۀ گزارش از حاضران و غایبان جلسه‌ها
دعوت به جلسه
 • امکان یادآوری تاریخ قرار ملاقات و دستور جلسه به دعوت‌شدگان از طریق نوتیفیکیشن
 • قابلیت تنظیم قرار ملاقات مخاطبین (مشتریان و دیگر افراد)
 • امکان لغو قرار ملاقات و اطلاع‌رسانی به اعضای جلسه به صورت خودکار
 • ثبت وضعیت حضور‌ اعضاء در جلسات
 • ‫استفاده از سیستم پیام‌رسان جهت یادآوری قرارها و جلسات هر فرد
 • تهیۀ گزارش از حاضران و غایبان جلسه‌ها

» دسته‌بندی سطوح دسترسی اعضا در سیستم مدیریت جلسات

سطح دسترسی مدیر سیستم

 • تعریف و حذف کاربران در سازمان
 • تعریف و حذف گروه کاری در سازمان
 • نظارت کامل بر جلسات و مصوبات
 • امکان تغییر مشخصات جلسه و مصوبات

سطح دسترسی نقش مدیر

 • تشکل جلسه
 • تعریف حکم مدیریتی در جلسات
 • نظارت روی جلسات و مصوبات

سطح دسترسی دبیر، منشی و رئیس جلسه

 • تشکیل جلسه
 • امکان تغییر مشخصات جلسه
 • تخصیص و پیگیری کننده مصوبه
 • ویرایش مصوبات
 • پیگیری مصوبات
 • تعریف دستور جلسه
 • امکان تعریف و حذف عضو جلسه و مهمان

سطح دسترسی اعضا

دسترسی اعضا به طور کلی به چهار دسته‌ زیر تقسیم می شود:

 • انجام دهنده دستور (مصوبه)
 • پیگیری کننده دستور (مصوبه)
 • عضو عادی
 • عضو مهمان

» دسته‌بندی سطوح دسترسی اعضا در سیستم مدیریت جلسات

سطح دسترسی مدیر سیستم

 • تعریف و حذف کاربران در سازمان
 • تعریف و حذف گروه کاری در سازمان
 • نظارت کامل بر جلسات و مصوبات
 • امکان تغییر مشخصات جلسه و مصوبات

سطح دسترسی نقش مدیر

 • تشکل جلسه
 • تعریف حکم مدیریتی در جلسات
 • نظارت روی جلسات و مصوبات

سطح دسترسی دبیر، منشی و رئیس جلسه

 • تشکیل جلسه
 • امکان تغییر مشخصات جلسه
 • تخصیص و پیگیری کننده مصوبه
 • ویرایش مصوبات
 • پیگیری مصوبات
 • تعریف دستور جلسه
 • امکان تعریف و حذف عضو جلسه و مهمان

سطح دسترسی اعضا

دسترسی اعضا به طور کلی به چهار دسته‌ زیر تقسیم می شود:

 • انجام دهنده دستور (مصوبه)
 • پیگیری کننده دستور (مصوبه)
 • عضو عادی
 • عضو مهمان

هوشمندانه‌تر، سریع‌تر و همسو تصمیم‌گیری کنید

هوشمندانه‌تر، سریع‌تر و همسو تصمیم‌گیری کنید

هوشمندانه‌تر، سریع‌تر و همسو تصمیم‌گیری کنید

مصوبات جلسه

 • ثبت صورت جلسه و همچنین سایر نتایج و تصمیمات جلسه
 • امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل‌های مربوط به جلسه (اسکن صورت جلسه امضاء شده، فایل صوتی و تصویری و فایل‌های آفیس)
 • امکان تبدیل هر یک از مصوبات صورت‌جلسه به کار و ارجاع به یک یا چند اقدام‌کننده
 • تنظیم صورت جلسه توسط منشی
 • تنظیم لیست امضا‌کنندگان و ارسال صورت جلسه به کارتابل برای امضا
 • مدیریت اقدامات و مصوبات
 • ثبت مصوبات جلسه و تعیین افراد مجری و مهلت انجام آن
 • ارسال مصوبات جلسه برای مجریان تعیین شده هر فعالیت
 • ‫ایجاد یک تقویم کاری و برنامه فردی برای هر شخص
 • امکان مدیریت کارهای مربوط به یک صورت‌جلسه از طریق نرم‌افزار مدیریت کارها
 • اطمینان از اجرای مصوبات
 • امکان تخصیص هر مصوبه به یک یا چند نفر
 • امکان تعیین زمان سررسید برای هر تخصیص
 • امکان مشاهده مصوبات دارای تأخیر و انجام نشده

مصوبات جلسه

 • ثبت صورت جلسه و همچنین سایر نتایج و تصمیمات جلسه
 • امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل‌های مربوط به جلسه (اسکن صورت جلسه امضاء شده، فایل صوتی و تصویری و فایل‌های آفیس)
 • امکان تبدیل هر یک از مصوبات صورت‌جلسه به کار و ارجاع به یک یا چند اقدام‌کننده
 • تنظیم صورت جلسه توسط منشی
 • تنظیم لیست امضا‌کنندگان و ارسال صورت جلسه به کارتابل برای امضا
 • مدیریت اقدامات و مصوبات
 • ثبت مصوبات جلسه و تعیین افراد مجری و مهلت انجام آن
 • ارسال مصوبات جلسه برای مجریان تعیین شده هر فعالیت
 • ‫ایجاد یک تقویم کاری و برنامه فردی برای هر شخص
 • امکان مدیریت کارهای مربوط به یک صورت‌جلسه از طریق نرم‌افزار مدیریت کارها
 • اطمینان از اجرای مصوبات
 • امکان تخصیص هر مصوبه به یک یا چند نفر
 • امکان تعیین زمان سررسید برای هر تخصیص
 • امکان مشاهده مصوبات دارای تأخیر و انجام نشده
مصوبات جلسه
 • ثبت صورت جلسه و همچنین سایر نتایج و تصمیمات جلسه
 • امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل‌های مربوط به جلسه (اسکن صورت جلسه امضاء شده، فایل صوتی و تصویری و فایل‌های آفیس)
 • امکان تبدیل هر یک از مصوبات صورت‌جلسه به کار و ارجاع به یک یا چند اقدام‌کننده
 • تنظیم صورت جلسه توسط منشی
 • تنظیم لیست امضا‌کنندگان و ارسال صورت جلسه به کارتابل برای امضا
 • مدیریت اقدامات و مصوبات
 • ثبت مصوبات جلسه و تعیین افراد مجری و مهلت انجام آن
 • ارسال مصوبات جلسه برای مجریان تعیین شده هر فعالیت
 • ‫ایجاد یک تقویم کاری و برنامه فردی برای هر شخص
 • امکان مدیریت کارهای مربوط به یک صورت‌جلسه از طریق نرم‌افزار مدیریت کارها
 • اطمینان از اجرای مصوبات
 • امکان تخصیص هر مصوبه به یک یا چند نفر
 • امکان تعیین زمان سررسید برای هر تخصیص
 • امکان مشاهده مصوبات دارای تأخیر و انجام نشده

پیگیری دستورات و مصوبات

 • قابل رویت بودن فعالیت‌های ارجاع شده به هر شخص در لیست پیگیری‌های وی
 • ثبت نتیجه و اقدامات انجام شده برای یک فعالیت تخصیص شده
 • امکان رؤیت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
 • ‫پیگیری انجام مصوبات توسط پیگیری‌کننده جهت اطمینان از اجرای مصوبه جلسه
 • ‫ایجاد لیست پیگیری‌های ثبت شده روی یک تخصیص
 • ‫ارسال پیام به کاربران، هنگام سررسید شدن مهلت انجام مصوبه
 • تحلیل موضوعی و آمار مصوبات
 • امکان تعیین فرد پیگیری کننده برای هر تخصیص
 • امکان ثبت پیگیری، نتیجه گزارش و ضمیمه کردن فایل
 • امکان ارسال اطلاعیه(notification) به مسئول اجرایی هر مصوبه روی موبایل
 • امکان گزارش‌گیری از وضعیت اجرای مصوبات

پیگیری دستورات و مصوبات

 • قابل رویت بودن فعالیت‌های ارجاع شده به هر شخص در لیست پیگیری‌های وی
 • ثبت نتیجه و اقدامات انجام شده برای یک فعالیت تخصیص شده
 • امکان رؤیت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
 • ‫پیگیری انجام مصوبات توسط پیگیری‌کننده جهت اطمینان از اجرای مصوبه جلسه
 • ‫ایجاد لیست پیگیری‌های ثبت شده روی یک تخصیص
 • ‫ارسال پیام به کاربران، هنگام سررسید شدن مهلت انجام مصوبه
 • تحلیل موضوعی و آمار مصوبات
 • امکان تعیین فرد پیگیری کننده برای هر تخصیص
 • امکان ثبت پیگیری، نتیجه گزارش و ضمیمه کردن فایل
 • امکان ارسال اطلاعیه(notification) به مسئول اجرایی هر مصوبه روی موبایل
 • امکان گزارش‌گیری از وضعیت اجرای مصوبات
پیگیری دستورات و مصوبات
 • قابل رویت بودن فعالیت‌های ارجاع شده به هر شخص در لیست پیگیری‌های وی
 • ثبت نتیجه و اقدامات انجام شده برای یک فعالیت تخصیص شده
 • امکان رؤیت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
 • ‫پیگیری انجام مصوبات توسط پیگیری‌کننده جهت اطمینان از اجرای مصوبه جلسه
 • ‫ایجاد لیست پیگیری‌های ثبت شده روی یک تخصیص
 • ‫ارسال پیام به کاربران، هنگام سررسید شدن مهلت انجام مصوبه
 • تحلیل موضوعی و آمار مصوبات
 • امکان تعیین فرد پیگیری کننده برای هر تخصیص
 • امکان ثبت پیگیری، نتیجه گزارش و ضمیمه کردن فایل
 • امکان ارسال اطلاعیه(notification) به مسئول اجرایی هر مصوبه روی موبایل
 • امکان گزارش‌گیری از وضعیت اجرای مصوبات

گرفتن بازخورد از نتیجه تصمیم و مقایسه آن با نتایج متصور، مدیران متوسط را به تصمیم‌گیرندگانی عالی و لایق تبدیل می‌کند.

_پیتر دراکر

گرفتن بازخورد از نتیجه تصمیم و مقایسه آن با نتایج متصور، مدیران متوسط را به تصمیم‌گیرندگانی عالی و لایق تبدیل می‌کند.

_پیتر دراکر

گرفتن بازخورد از نتیجه تصمیم و مقایسه آن با نتایج متصور، مدیران متوسط را به تصمیم‌گیرندگانی عالی و لایق تبدیل می‌کند.

_پیتر دراکر

دیگر محصولات ـهمسو

دموی شبکه اجتماعی سازمانی همسو

شبکه اجتماعی سازمانی

 • پیام رسان داخلی سازمان
 • مدیریت فایل ها و اسناد
 • راحت شدن امکان پیشنهادات
 • امکان ارزیابی عملکرد کارمندان

بیشتر بدانید
دریافت برنامه

دموی سیستم مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

 • مشخص کردن زمان بندی پروژه ها
 • پیش بینی و مدیریت منابع لازم هر پروژه
 • کمک به بایگانی فایل ها
 • تعریف و دسته بندی کارها
 • تخصیص کار به هر یک از اعضای تیم توسط سرپرست
دموی سیستم بولتن اخبار

بولتن اخبار

 • جمع آوری خبر ها از منابع موثق خبری
 • نظر دهی کارمندان برای هر کدام از خبر ها
 • امتیازدهی به خبرها از طرف افراد سازمان
 • رتبه بندی اخبار بر اساس امتیازدهی ها و ارائه سیگنال

دیگر محصولات ـهمسو

دموی شبکه اجتماعی سازمانی همسو

شبکه اجتماعی سازمانی

 • پیام رسان داخلی سازمان
 • مدیریت فایل ها و اسناد
 • راحت شدن امکان پیشنهادات
 • امکان ارزیابی عملکرد کارمندان

بیشتر بدانید
دریافت برنامه

دموی سیستم مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

 • مشخص کردن زمان بندی پروژه ها
 • پیش بینی و مدیریت منابع لازم هر پروژه
 • کمک به بایگانی فایل ها
 • تعریف و دسته بندی کارها
 • تخصیص کار به هر یک از اعضای تیم توسط سرپرست
دموی سیستم بولتن اخبار

بولتن اخبار

 • جمع آوری خبر ها از منابع موثق خبری
 • نظر دهی کارمندان برای هر کدام از خبر ها
 • امتیازدهی به خبرها از طرف افراد سازمان
 • رتبه بندی اخبار بر اساس امتیازدهی ها و ارائه سیگنال

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (5000;/tmp/php_session/) in Unknown on line 0